Wednesday August 10, 2022, 10:19

CEMENT Co.

 

 Nasza firma wykonuje wszelkiego rodzaju us?ugi remontowe i prace wyko?czeniowe:

- wyko?czenie mieszkania pod klucz
- wyko?czenie mieszkania w stanie deweloperskim
- wyko?czeniowe domu, biura, przychodni, sklepu, poddasza

 •     Uk?adanie glazury, gresu
 •     Uk?adanie terakoty    
 •     Malowanie  ?cian farbami
 •     Wykonanie g?adzi gipsowych
 •     Monta? sufitów podwieszanych
 •     Monta? sufitu podwieszanego
 •     Monta? ?cianek dzia?owych 
 
 •     Monta? p?yt gipsowych    
 •     Monta? p?yt g-k na stela?u
 •     Docieplenie i wyko?czenie poddasza
 •     Zabudowy nietypowe
 •     Instalacje wodno - kanalizacyjne
 •     Po?o?enie g?adzi gipsowej
 •     Monta? paneli i desek 
 


     Staramy si? sprosta? najbardziej wymagaj?cym Klientom, podejmuj?c si? ró?nego typu rozwi?za? niekonwencjonalnych. Ka?dy nasz Klient traktowany jest indywidualnie, a ka?dy remont domu i mieszkania wykonujemy fachowo, solidnie i w ustalonym terminie. Doradzamy przy adoptowaniu poddaszy, piwnic, gara?y i innych pomieszcze?. 

 


Wieloletnie do?wiadczenie w wykonywaniu us?ug budowlanych, pozwala nam na podejmowanie wymagaj?cych zlece? na kompleksowe us?ugi remontowe i modernizacyjne.zdj?cia realizacji budowlanych

 

 Zapraszamy do wspó?pracy